รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        บพข. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน สำหรับผู้งสูงวัยและผู้ป่วยในภาคเหนือและภาคใต้


        

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน สำหรับผู้งสูงวัยและผู้ป่วยในภาคเหนือและภาคใต้ 
 
กำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
 
สามารถส่งข้อเสนอโครงการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง สำนักประสานงานฯ แผนงานเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ที่ Email: pmufood@ku.th  
 
ทั้งนี้ บพข. ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังกรอบงานวิจัยและรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง Cisco Webex
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : pmufood@ku.th

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu