รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

         ประกาศรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มช. ประจำปี 2565


        

ประกาศรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจาก คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
และให้จัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด ส่งผ่านต้นสังกัด และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการไปยัง scicmuresearch@gmail.com
 
โดยปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 24 กันยายน 2564

 รายการเอกสาร Download
1 รายการเอกสาร Download

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu