รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หัวข้องานวิจัยและทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา Advanced Materials Science and Engineering


        

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หัวข้องานวิจัยและทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา Advanced Materials Science and Engineering จาก Sungkyunkwan University (SKKU) ประเทศเกาหลีใต้

โดยคณาจารย์จาก SKKU ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 15:00-16:30 น. ณ ห้อง CB1220 ตึกเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตาม QR-Code หรือตามลิงค์ https://forms.gle/9msYN6FqdPbsxrMp6 ค่ะ


ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu