รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        การประชุมวิชาการนานาชาติ "The 21st International Union of Materials Research Societies International Conference in Asia 2020(IUMRS-ICA 2020)"


        

ประชาสัมพันธ์
 
สมาคมวิจัยวัสดุ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานพันธมิตร
จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 21st International Union of Materials Research Societies International
Conference in Asia 2020(IUMRS-ICA 2020)" ซึ่งจะจัดในรูปแบบกึ่งออนไลน์
 
ในระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2564 
 
ณ ศูนย์ประชุมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
จึงขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu