รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        Seminar in Nanoscience and Nanotechnology


        

Seminar in Nanoscience and Nanotechnology

Program in Nanoscience and Nanatechnology (International Program/Interdisciplinary), Semester 2/Year 2020

16 March 2021, 13.30-15.00 hrs.

At Meeting Room 2(2411) Materials Research Center, Faculty of Science, Chiang Mai University

 

See more : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2824128241137125&type=3


ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu