รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ขอเชิญร่วมการประชุม RESEARCH AND PRACTICES IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES (I-CREST 2021)


        

Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ขอเชิญร่วมการประชุม RESEARCH AND PRACTICES IN SCIENCE,
TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES (I-CREST 2021)
 
ด้วย The Centre of Foundation Studies(CFS) and Department of International Affairs, Universiti Teknologi MARA (UiTM)
ประเทศมาเลเซีย จะจัดการประชุมเสมือนจริง INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH AND PRACTICES IN SCIENCE,
TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES (I-CREST 2021) ในวันที่ 26 มิถุนายน  2564 ในหัวข้อเรื่อง “Embracing Research Culture
and Fostering Academic Excellence” เป็นการประชุมในด้านฟิสิกส์ ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 
โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อที่จะนำเสนอในการประชุมได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
และชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่จะนำเสนอในการประชุมได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่เว็บไซต์ https://icrest.uitm.edu.my/
 

 


ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu