รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ชัยพานิช


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์  ชัยพานิช  
ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu