รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ประชาสัมพันธ์ โครงการสำนักพิมพ์สัญจร (Road Show)


        

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จะได้จัด "โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร (Road Show)"
เพื่อแนะนำสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้แจงนโยบาย แนวทางในการสนับสนุนผลงานการตีพิมพ์
หนังสือทางวิชาการในรูปแบบใหม่ ที่ครอบคลุมงานวิจัย หนังสือ  ตำรา วารสารวิชาการ ให้แก่คณาจารย์
รวมถึงแนะนำ วารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Science และให้ความรู้เรื่อง Manuscript 
 
ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 18 มิ.ย. 64 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://cmu.to/wiRdd

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu