รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ขอร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
ตั้งแต่ วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu