รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ขอเชิญเข้าร่วม RUN online talk July 2021


        

Run Office ขอเชิญเข้าร่วม RUN online talk July 2021 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00-20.30 น.
 
Topic : “Foresight for Planning & Development of Research Roadmap with High Impact” 
โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช
 
Time: July 15, 2021 07:00 PM Bangkok
 
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 840 7289 2554

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu