รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ฟังสัมมนา เมธีวิจัยอาวุโส เทคโนโลยีกราฟีนเพื่อการใช้งานด้านเซ็นเซอร์และพลังงาน


        

เชิญชวนฟังสัมมนา เมธีวิจัยอาวุโส เทคโนโลยีกราฟีนเพื่อการใช้งานด้านเซ็นเซอร์และพลังงาน ฟรี!!! ผ่านระบบออนไลน์ 
 
ในวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 9.00-12.00 น.
 
จัดโดย สกสว วช สวทช และ MRS-Thailand
 
เข้าร่วมฟังสัมมนา ตามลิงค์นี้
https://qrgo.page.link/ohBZ3 หรือ สแกน QR code ในโปสเตอร์
 
 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu