รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        วช.ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำงบประมาณ 2565


        

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(NRCT Open House 2021) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom (VDO Conference) และการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่าน Facebook : nrctofficial

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu