รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสนคำ นุเสน


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสนคำ นุเสน 
ในโอกาสได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu