รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ขอร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง 

ในโอกาสได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 

 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu