รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

         ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564


        

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และมอบโล่เกียรติคุณแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564 และนำเสนอผลงานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์ มช. ภาพ/ข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=4061#.YRzOfYj7SUk

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu