รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2564
 
"นาโนเทคโนโลยีกับการรับมือกับโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ"
การนำองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี ไปใช้ในการแก้ปัญหาและรับมือกับสถานการณ์ด้านโรคระบาดและมลพิษหมอกควัน PM2.5
 
ขอเชิญชวน น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มาร่วมเรียนรู้กับกิจกรรมของศูนย์ฯ ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมดังนี้
1. My name is Nano : มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีนาโน
2. Plasma Technology กับหน้ากากผ้าเคลือบอนุภาคนาโน เพื่อการป้องกัน PM2.5 และเชื้อโรค
3. เทคโนโลยีนาโนสำหรับการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19
 
ร่วมสนุกตอบคำถามจากคลิปชิงรางวัล (สำหรับ 5 คนแรกที่ได้คะแนนสูงสุด)
ได้ที่ shorturl.at/apuwP

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu