รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ จัดโครงการผลักดันงานวิจัยวัสดุศาสตร์ขั้นแนวหน้าเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสานสัมพันธ์บุคลากร


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
จัดโครงการผลักดันงานวิจัยวัสดุศาสตร์ขั้นแนวหน้าเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสานสัมพันธ์บุคลากร 
กิจกรรม : สัมมนาจัดทำแผนศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 และสานสัมพันธ์บุคลากร 
 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ พาร์คโบโรช์ ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 
ภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=msrc.scicmu&set=a.2934034073479874

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu