รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ กันเปียงใจ


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ กันเปียงใจ
 
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

 


ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu