รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย 3 ท่าน ที่ได้รับทุนวิจัยจากมูลนิธิ Murata Science Foundation ประเทศญี่ปุ่น


        

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์  ประกอบด้วย
1. ดร. ดลพร ดาราณรงค์
2. อ.ดร. ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น
3. อ.ดร. อภินันท์ กันเปียงใจ

ที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2564 
เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการวิจัย ทุนละ 500,000  เยน 
 
 
 

 


ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu