รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICAPMA-JMAG-2021)


        

ขอเชิญชวน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Joint Applications and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) 
ในวันที่1-4  เดือนธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จังหวัดชลบุรี
สามารถส่ง  Abstract ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
 
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu