รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ โครงการ Super AI Engineer Season2


        

โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคเหนือ โครงการ Super AI Engineer Season2
เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาอาชีพ ที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรมด้าน AI
สำหรับอบรมเอไอระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
หรือสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอบรมระดับสูง (ควรมีทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษา หรือความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์)

เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์หลักสูตรเอไอพื้นฐานผ่าน AIAT MOOC ฟรี ในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น
ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://superai.aiat.or.th/
หรือเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/SuperAIEngineer

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu