รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        มาตรการทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคนโลยีและนวัตกรรม


        

มาตรการทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนการวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ แจ้งมาตรการทางภาษี
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินการวิจัย
 


ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu