รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


        

  • ประกาศทุน มช. PostDoc ปี 2564 ดาวน์โหลด
  • ประกาศทุน มช. ค่า Page Charge ดาวน์โหลด
  • ประกาศทุน มช.COE ปี2565 ดาวน์โหลด
  • ประกาศทุน มช.การสนับสนุนการตีพิมพ์ใน Nature Science ดาวน์โหลด
  • ประกาศทุน มช.การสนับสนุนการส่งเสริมการตีพิมพ์ Top10 ดาวน์โหลด
  • ประกาศทุน มช.การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงาน (ค่าตอบแทน) ดาวน์โหลด
  • รายละเอียดประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช. 2564 ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu