รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ EP180004 สังกัดศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์


        

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (แบบมีสัญญาจ้าง 5 ปี) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแห่น่งเลขที่ EP180004 
อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ตุลาคม 2564

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้รายการเอกสาร Download
1 รายการเอกสาร Download

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915
Fax : 053 941915
Facebook: msrc.scicmu