รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ผู้บริหารและนักวิจัยศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทย์ มช. หารือความร่วมมือทางวิชาการ และจัดการบรรยายพิเศษด้านวัสดุศาสตร์ กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น


        

"ผู้บริหารและนักวิจัยศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทย์ มช. หารือความร่วมมือทางวิชาการ และจัดการบรรยายพิเศษด้านวัสดุศาสตร์ กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น"

ผู้บริหารและนักวิจัยศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ร่วมกัน กับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
โดยมี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ 
พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Mitsuhiro Murayama จาก Kyushu University

นอกจากนี้ มีการจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Environmental implications of artificial and incidental nanoparticles associated with advanced manufacturing 
บรรยายโดย Prof. Mitsuhiro Murayama เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้อง CB1220 ชั้น 2 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ประมวลภาพเพิ่มเติมที่ facebook.com/MsrcScienceCmu